Lent

Bir xəyalda lentdən istifadə etdinizsə, bu yuxu sizə qarşı çıxmaq məcburiyyətində olan maneələri göstərir. Bəlkə kimsə sizin üçün məhdudiyyətlər etdi.