Amerika

Amerika Birləşmiş Ştatlarının mənasına baxın