Qala

Bir qala haqqında xəyal qurduğunuz güclü daxili maneələri simvollaşdırır. Müəyyən fikirləri, vərdişləri və ya vəziyyətləri güclü şəkildə müdafiə edir. Dəyişikliklərə dözməkdən və ya hər şeyə öhdəlik götürməkdən imtina etdiyiniz bir vəziyyətə dair bir perspektiv. Alternativ olaraq, bir qala özünüz və başqaları arasında bir sədd qoyduğunuz bir işarə ola bilər. Emosional və ya inadkar bir şəkildə əlaqəni kəsmək, hər halda dinləməkdən imtina etməkdir.