Dost

Xəyalda görmək və ya dostlarınızı görmək, xəyalda görmək şəxsiyyətinizin rədd etdiyiniz cəhətlərini ifadə etmək deməkdir, ancaq özünüzün bu rədd edilmiş hissəsini birləşdirməyə hazırsınız. Ətrafınızdakı insanlarla münasibətləriniz özünüzü öyrənmək üçün vacibdir. Bundan əlavə, bu simvol onlardan xoşbəxt xəbərlər və xoş xəbərlərin gəlməsini proqnozlaşdırır. Xəyalda görmək və ya yuxuda görmək, uşaqlıq dostu, keçmişinizdə heç bir məsuliyyətiniz olmadığı və işlərinizin daha sadə və qayğısız olduğuna görə reqress deməkdir. Yetkinliyin təzyiqlərindən və gərginliklərindən xilas olmaq istəyərsiniz. Həmin dostla münasibətinizi və öyrənilən dərsləri nəzərdən keçirin. Alternativ olaraq, uşaqlıq dostunuz uşaqlıq etdiyinizi təklif edə bilər və böyüklər kimi davranmağa başlamalısınız. Ən yaxşı dostunuzun öldüyünü xəyal edirdinizsə, bu, ən yaxşı dostunuzda olan bir cəhət və ya keyfiyyətin özünüzdə öldüyünü göstərə bilər.