Qaçmaq

Bir otaqdan və ya vəziyyətdən qaçmağa çalışmaq xəyalınız, oyanan həyat şərtlərinizi dəyişdirmək üçün narahatlığınızı və ya ümidsizliyinizi ifadə edə bilər. İşlərin gedişatından narazılıq. May ayına asan bir yol tapmaq sizin üçün seçim deyil. Həbsxanadan, qəfəslərdən, iplərdən və qandallardan qaçmaq xəyalınız seçimlərinizi və ya müstəqilliyinizi məhdudlaşdıran bir şeydən yeni bir azadlıq hissi rəmzidir. Yeni bir fürsət yarandı. Davam edən repressiyaların qarşısını almaq. Stressli bir vəziyyətdən azad olmaq. Yaradıcılıqdan azadlıq. Sizi tutmağa çalışan insanlardan qaçmaq barədə xəyal, nəyin bahasına olursa olsun məşğul olmağa çalışdığınız problemləri simvollaşdırır. Çaşqınlıq və ya xoşagəlməz nəticələrdən qaçınmaq üçün bir çağırış və ya ümidsizlik. Hal-hazırda bir problemlə məşğul olmaq istəmirsiniz. Mənfi olaraq, başınızdakı problemlərlə üzləşməyinizi internetdə əks etdirə bilər. Artıq bir şey düşünmək və ya hiss etməkdən çəkinin.