Direktor ofisi

bir idarə heyəti xəyalında həyatınızda sosial ədaləti təşviq edən bir problemi simvollaşdırır. Ya bir probleminizi və ya bu problemi həll etməyə məcbur edən birisindən qisas almaq istəyiniz.