İncəsənət Qalereyası

Sənət Qalereyasında olduğunuzu xəyal etsəniz, həqiqətlə qarşılaşanda məyus olacağınız deməkdir. Tək olmadığınız zaman xoşbəxt bir insan kimi görünməyə çalışmaqda çətinlik çəkən birisən. Tamamilə fərqli şeylər istədikdən başqa başqası olmaq çətindir.