Gong (musiqi aləti)

Gon səsi haqqında xəyal, bir şeyin sonunu və ya başlanğıcını simvollaşdırmaq kimi şərh olunur. O, dərhal diqqət tələb edən bir şey barədə sizi xəbərdar edə bilər.