Kriketlər

Kriket xəyalında heç bir şeyin olmadığını və ya heç bir yerə getmədiyini hiss etdiyiniz bir vəziyyəti simvollaşdırır. Misal: Bir qadın eşitmə kriketlərini xəyal edirdi. Gerçək həyatda, 3 ay qaldığı bir əlaqənin heç bir yerə getməyəcəyinə əmin deyildi.