Hamburger

Bir hamburger haqqında xəyal, düşüncələri, duyğularınızı, sizi narazı qoyan həyat vəziyyətlərini və ya hamınızı oyaq hiss edən bəzi intellektual, emosional, fiziki və ya hətta mənəvi bir hissənin olmamasını simvollaşdırır.