Ankorasiya və ya enmə mərhələsi

Gəmilərin körpüsünü görsən, o zaman bu arzuların gerçəkləşəcək deməkdir. Körpüdə olsanız, o deməkdir ki, olduğunuz durğunluğu aradan qaldırmısınız.