Yak

Xəyalınızda bir yakut göründisə, onda bir yuxu istedad və qabiliyyətinizi ifadə edir. Bir inəyin inadkarlığını və itaətsizliyini göstərən başqa bir mənası yoxdur. Bəzən çox danışmağı dayandırmaq və ətrafdakıların sənə demək istədiklərini dinləməyə çalışmaq daha yaxşıdır. Bu da başqalarına kömək üçün istifadə etmək imkanı ola bilər.