Mətbuat

Bir mətbəə xəyalı, digər insanlar üçün əhəmiyyətli bir şey ifadə etmək və ya danışmaq istəyini simvollaşdırır. Söz tərk edir. Hər zaman bir şey danışmaq. Bir qəzet mətbəəsinin xəyalında ciddi bir problemi və ya problemi prioritet hesab etdiyiniz başqalarına çatdırmaq istəyi əks oluna bilər. Hər zaman vacib bir şey haqqında danışmaq.