Şişir

Şişirən bir şey haqqında xəyal, özünə inamın və ya eqonun vəziyyətinin artmasını simvollaşdırır. Bir şey kimi şişirdilmiş, özünüzə və ya etdiyiniz bir şeyə inamı nə qədər əks etdirdiyinizdir.