ƏDV

Bir yuxuda ƏDV başqalarına verdiyiniz öhdəlikləri göstərir. Ayrıca, içərinizdə daşıdığınız məsuliyyətlərin simvoludur.