Yamayka

Yamayka ilə bağlı xəyal, qayğısız və ya geri çəkilən bir düşüncə tərzini simvollaşdırır. Hər şeyin vacib olduğunu düşünməyin. Başqasının ciddi olduğu bir şeyə ciddi münasibətiniz ola bilər.