Hakim

Bir xəyalda hakim görmək şəxsiyyətinizin qərar verən, doğru və yanlış olanı seçmək və ya bir problemi dəstəkləmək və ya qınamaq istəməyinizi simvollaşdırır. Bir xəyaldakı bir hakim özünüzə tənqidi baxmalı olduğunuz həyatda özünüzü qınamaq, günah və ya vaxtı simvollaşdıra bilər. Bir hakim qarşısında durmaq günahkarlıq hisslərinizi, özünüzü qınamaq və ya hərəkətlərinizi qəbul etməyinizi simvollaşdırır.