K (hərf)

bir xəyaldakı K hərfi intuitiv şüuru simvolizə edir. Seçimlərdən, istəklərdən və ya edilən problemlərdən xəbərdarsınız. Gerçək həyat üçün düşüncələrinizi birlikdə yaratmaq. Nə düşünürsənsə, həqiqətən də baş verir. Müsbət olaraq K, məqsədlərinizi və ya arzularınızı həyata keçirən müsbət təcrübələri əks etdirir. Mənfi olaraq K, qorxu və ya karma yolu ilə həyata keçirilən mənfi təcrübələri əks etdirir. Simvolizm məktubun dizaynına əsaslanır. Düz xətt qarşıdurmanı simvollaşdırır, xətt müsbət olan hər şeyi, aşağı xətt isə mənfi olan hər şeyi simvollaşdırır.