Kivi

Kivi ilə bağlı xəyal fərqli və qeyri-ənənəvi olmaq üçün yaxşı hissləri simvollaşdırır. Hamının etdiyi şəkildə bir şey etməməyi xoşlayıram. Kivi xəyalları ümumiyyətlə qatıq xəyallarını müşayiət edir.