Laudanum

Bir xəyalda laudan tutdunuzsa, onda belə bir yuxu yenidən başlamağınızı təklif edir.