Peyk yeməyi

Bir xəyaldakı peyk yeməyi bir dünyada yaranan problemlər və bunun səbəb olduğu barədə məlumatlılıq deməkdir.