Peyk yeməyi

Yuxuda bir peyk yeməyi ilə qarşılıqlı əlaqə, bir vəziyyət və ya bir həqiqəti qavramaq bilik və ya qabiliyyət olaraq şərh olunur. Peyk yeməyi xəyal etmək, mübahisə və ya müzakirə üçün vacib bir mövzu və ya problemi anlamaqda ümumbəşəri şüurun simvolik mənasına da malikdir.