Lider

Liderin xəyalı başqaları üçün məsuliyyət daşıyan şəxsiyyətinin bir tərəfini simvollaşdırır. Həm də başqalarını nəyin bahasına olursa-olsun birinci yerə qoymaq ehtiyac və ya vəzifə hissinin təmsilçisi ola bilər. Başqalarının sizdən daha vacib olduğu bir həyat sahəsi. Mənfi olaraq, bir xəyaldakı bir lider, özünüzdən daha az gücə sahib olan insanlara diqqətlə yanaşmadığınızın bir əlaməti ola bilər. Ayrıca həddən artıq passiv olduğunuz və ya kifayət qədər etinasız olduğunun bir əlaməti ola bilər. Başqaları üçün məsuliyyət və ya yaxşı bir nümunə götürməkdən imtina. Alternativ olaraq, bir xəyalda bir lider sizi və ya nəyəsə israr edən başqasını əks etdirə bilər. Mənfi olaraq, bu məcburi davranışı göstərə bilər.