Qoca

Qədim bir mövzu ilə bağlı xəyal, təməl hissini ifadə edir. Yaxşı əsaslandırılmışsınız və keçmişinizdən öyrənə biləcəksiniz.