Den, yuva, den, mağara

Gizlətdiyiniz xəyal uğuru, inkişafı və zəhməti ifadə edir.