Lövhələr, loglar, kötüklər, toyuq yuvaları, Milad tonqaları və ya xoruz atəşləri

Yule jurnalını bir xəyalda gördüyünüz zaman xoş gələcəyi göstərir. Alternativ olaraq, yuxu daha az şübhə və təkəbbürlü olmağınız barədə xəbərdarlıq edə bilər.