Reklam

Xəyal edirsinizsə və xəyalda TV reklamlarını seyr etdiyinizi gördünüzsə, bu, ilkin vəzifələrinizi və vəzifələrinizi yerinə yetirmədən bir şeydən digərinə atlanmaq meyliniz deməkdir. Qarşılaşdığınız vəziyyətlərlə bağlı obyektiv olmağa və özünü emosional olaraq uzaqlaşdırmağa meyliniz var. Əgər reklamlar tez birindən digərinə atlanırsa, deməli bu, onların sürətliliyini simvollaşdırır.