Anus

Anusu görməyi xəyal edirsinizsə, bu, pis duyğulardan əziyyət çəkdiyiniz və ifadə etmədiyiniz hissləri gizlətdiyiniz deməkdir. Bu yuxu utanc və günahınızı bildirir. Anusun əsas mənası onun tamahkarlığını təmsil etməsidir. Unutma ki, bu yuxu bir az daha rahatlamalı olduğunuzu bildirir.