Daimi işarələr

Daimi işarələr haqqında xəyal dəyişdirmək çətin olan vəziyyətləri və ya seçimləri simvollaşdırır. Seçim və ya vəziyyət bir dəfə yekunlaşdırıla bilər. Daimi olmaq vəziyyətini qəbul etməyinizin bir nümayəndəsi ola bilər.