Mariner

Dənizçi haqqında xəyal sizin və ya təcrübəli başqa birinizin qeyri-müəyyən və ya mənfi halları idarə etdiyinizi simvollaşdırır. Çətin bir vəziyyətdə keçməkdə usta olmaq.