Arıçı

Bir arıçı xəyalı sizi və ya şəxsiyyətinizin çox təmkinli və ehtiyatlı davranışını simvollaşdırır. Diqqətiniz müsbətdir, ancaq potensial təhlükəli bir vəziyyətə qarşı çıxmaq istəyirsiniz.