Mikroskop

Müəyyən problem və ya vəziyyətlərin diqqətlə araşdırılmasını və ya idarə olunmasını simvollaşdıran bir mikroskop ilə xəyal.