Mohawk

Qeyri-ənənəvi düşüncəni simvollaşdıran və ya düşünmək üçün narahat olmayan bir Mohawk haqqında xəyal. Məqsədli olaraq fərqli işlər görmək. Digər inanclara və ya fikirlərə həssaslıq. Mənfi olaraq, başqaları ilə tamamilə təmkinsiz olmağı simvollaşdırır. Müsbət təzyiqə və ya başqalarının tələblərinə qarşı müqaviməti simvollaşdırır.