Mühərriklər

Bir mühərrikin xəyalları qərarların gücünü və ya gücünü simvollaşdırır. Bir mühərrik də hərəkətverici qüvvənin nümayəndəsi və ya vəziyyətin effektivliyi ola bilər. Bir şey işləyən bir vəziyyətdən biri amil tutmaqdır. Mühərrikin vəziyyətini və nə qədər işlədiyini düşünün. Bir mühərrik başlamazsa, irəliləməyinizə və hədəflərinizə mane olan bir maneəni əks etdirə bilər.