Sursat

Sursat yuxusu problemlərin həlli və ya məqsədlərə çatmaq üçün lazım olan aktivləri və ya ehtiyatları simvollaşdırır. Sursat emosional güc, fiziki enerji, sosial qol və ya hətta maliyyə mənbələrini əks etdirə bilər. Sursat, bəlalardan qorunmaq üçün güc və ya enerji verən bir şeyi simvollaşdıra bilər. Bir xəyalda döyüş sursatlarının tükənməsi ümidsizlik, iradə itkisi və ya özünüzü müdafiə edə bilməyəcəyiniz hisslərini ifadə edə bilər.