Muzey

Xəyalpərəstin öz düşüncə və şəxsi tarixinin duyğularının araşdırılmasını simvollaşdıran bir muzey haqqında xəyal. Keçmiş ləyaqət və ya nailiyyətlər. Keçmişinizdən bəyəndiyiniz şeylər və ya dəyər verdiyiniz xatirələr. Muzeydəki əşyalar xatirələri və istedadları simvollaşdırır. Bu həm də mədəni irsin nümayəndəliyi ola bilər. Bir muzey xəyal etməsi keçmişinizdən bir şeyin mövcud vəziyyətə təsir etdiyinə işarə ola bilər. Nostaljik ola bilərsiniz. Mənfi olaraq, bir muzey, düşüncələrinizin çox olduğuna və ya keçmişdə yaşadığınıza işarə ola bilər.