Hakimlər

Bir hakim haqqında xəyal, vasitəçilik edən və ya nizamlayan şəxsiyyətinin bir tərəfini simvollaşdırır. Qərəzsizlik. Siz və ya insanlar arasında təmasda və ya münasibətlərdə bərabərliyi təmin edən birisiz. Neytral müşahidəçi və münaqişələrə dair hakim. Misal: Bir gənc hakimləri görməməzlikdən gəldiyini xəyal etdi. Real həyatda, bir İnternet mesaj forumunda başqaları ilə mübahisələr edirdi və hiss edirdi ki, moderatorlar forumun qaydalarına əməl etməyən digər istifadəçiləri cəzalandırmaq üçün ona hörmət etmək üçün kifayət qədər iş görmürlər.