Nobillik

Zadəganlıqla əlaqəli xəyal etmək, ağıl yetişdirməkdən fərqli olaraq göstərməyi, həzz almağı və statusu seçməyi üstün tutduğunu bildirir.