Ó (məktub)

bir xəyaldakı O hərfi bitməz bir vəziyyəti simvollaşdırır. Həyatınızdakı bir şey təkrarlanmağa davam edir. Ó əlifbanın 15-ci hərfidir və numerologiyada 15 dəyişikliklə qarşıdurmanı simvollaşdırır. Həyatımızda arzuolunmaz və ya gözlənilməzdir.