Arch

Bükülmə xəyalları daha böyük bir şeyin tanınmasını və ya hörmət göstərilməsini simvollaşdırır. Həm də təvazökarlığın, hörmətin və şərəfin təmsilçiliyi ola bilər. Başqalarının istəklərinə tabe olmaqla, mənfi əks edə bilər.