Qərb

Qərblə əlaqəli xəyal, yersiz, nizamsız və ya nəzarətdən kənar düşüncələr və davranışları simvollaşdırır.