Buldoglar

Bulldog haqqında xəyal qoruyucu olmaq meyllərini simvollaşdırır. Mənfi olaraq, bu, avtoritar və ya obstruktiv münasibəti əks etdirə bilər. Müsbət, əks etdirməyin üçün dayanan biri.