Mənzərə

Xəyal qurarkən müxtəlif mənzərələri görmək xəyalınızın maraq dairəsinə işarədir. Bu işarə həyatınızda və ya münasibətlərinizdə olduğunuzu göstərir. Özünüzü dünyanın qalan və ətrafındakılarla münasibətinizdə necə təsəvvür edirsiniz? Freydə görə, mənzərə insan bədənini simvollaşdırır. Daim dəyişən mənzərələri xəyal etmək psixoloji keçidləri və ya emosional tərəqqini göstərir. Həyatınızdakı müxtəlif mərhələləri təmsil edir. Alternativ olaraq, eyni fikir və ya vəziyyətə baxarkən bir neçə nöqteyi nəzərdən təklif edə bilər. Landşaftdakı əsas elementlərin simvolizmini nəzərdən keçirin.