Saman

Saman istifadə xəyalınız, ətrafınızdakılarla məhdud olduğunuzu simvollaşdırır. Yəqin ki, çubuğu satın almış olsanız, digər insanlar ilə inam yaratmağa çalışırsınız.