Qısaltmalar

Bir ixtisarlar haqqında xəyal bu hərflərin simvolizminə əsaslanan mənaların birləşməsini simvollaşdırır. Məktubun simvolizminə daha dərindən baxmaq üçün əlifba üçün mövzular bölməsinə baxın. Hər bir məktubun ayrı-ayrılıqda həyatınıza necə tətbiq olunacağını və daha mürəkkəb bir məna yaratmaq üçün onları birləşdirdiyini görün. Alternativ olaraq, ixtisar daha çox şəxsi məna kəsb edə bilər, bunun baş verməsi ilə qarşılaşdığınız insanlara və vəziyyətlərə əsasən. Qısaltmanı görəndə hansı hisslərin və ya inancların ən çox fərqləndiyini özünüzdən soruşun.