Silahlar

Silah sahibi olmaq xəyalında bu qorunmaya işarədir. Özünüzü emosional və ya fiziki cəhətdən təsir edə biləcək mənfi təsirdən qoruyursunuz. Bu yuxu, ailə üzvləri və ya yaxın dostları ilə mübahisələrin və ya ciddi fikir ayrılıqlarının olacağını da bildirir. Xəyal qisas almaq və ya kimisə incitmək istəyi kimi gizli hisslərinizi qoruyur.