Dərilər

Dərilərdə xəyallar görmək və ya görmək firavanlığı təmsil edir. Siz yoxsulluqdan qorunursunuz. Xəyal, həm də heyvani və instinktiv təbiətinin rəmzi ola bilər.