Ələk

Ələk xəyalına, seçimlərinizi müqayisə etmək və yaxşı və ağıllı bir qərar vermək gücünü göstərir.