Cəzaçəkmə müəssisəsi

Bir cəzaçəkmə müəssisəsi haqqında xəyal təmsil edə bilər. uzunmüddətli həbs və ya məhdudiyyətlər. Bütün həyatınızın məhdud olduğundan və ya istədiyinizi etməyə icazə verilmədiyindən də hiss edə bilərsiniz. Alternativ olaraq, cəzaçəkmə müəssisəsi tamamilə idarəedici və ya qorxunc hiss etdiyi həbs və ya məhdudiyyətləri əks etdirə bilər.