İncilər

Bir inci xəyalında bir fikir və ya vəziyyətin mükəmməl olduğu hissini simvollaşdırır. Bir şeyin mükəmməl bir olduğuna inanmaq və ya ümumiyyətlə səhv bir şey yoxdur. Həm də bir şeyin nə qədər mükəmməl və ya gözəl olduğuna heyranlığın bir ifadəsi ola bilər. Misal: Bir qadın inciləri basdırmağı xəyal edirdi. Gerçək həyatda hamiləlik son mərhələlərinə qədəm qoymağa başladı və hamiləliyin gözəl olması fikri onun üzərində itdi. Körpəni daşımaq üçün çox səy və səy göstərməyə başladı. Nümunə 2: Bir adam inci cırmaq arzusunda idi. Gerçək həyatda mükəmməl bir fikrinin olduğunu düşündüm və birdən səhv etdiyini anladım.